Kategorie      
Novinky
POZOR AKCE!!!

Ke každé nádrži na dešťovou vodu, jímce a  vodoměrné šachtě získáte ZDARMA pochozí poklop v hodnotě 1 210,- Kč!!

více
NOVINKA!! NÁDRŽ s ČERPADLEM uvnitř nádrže !

Výhodná sestava 3v1 je složená z nádrže na dešťovou vodu, čerpadla včetně příslušenství a filtrace před nádrž. Pouze si napojíte zahradní hadici na coulový závit a můžete vodu z nádrže začít čerpat. Čerpadlo umístěné...

více
Potřebujete pomoc s usazením nádrže?

POTŘEBUJETE USADIT NÁDRŽ, SEPTIK nebo JÍMKU? KONTAKTUJTE NÁS!! Více info na tel.č.: 605 361 276   Pokud se jedná o nádrž na dešťovou vodu, můžeme Vám zajistit zprostředkování odborného posudku pro dotace DEŠŤOVKA. Stát přispívá nejen na...

více
Potřebujete RYCHLÝ TERMÍN DODÁNÍ?

Pokud je to v našich možnostech - rádi Vám vyhovíme!! ZEPTEJTE SE!!   Některé výrobky máme skladem. Některé výrobky Vám vyrobíme do 48 hodin! (vlastní odběr) Některé výrobky Vám dodáme do týdne! (naše doprava zdarma...

více

Legislativa okolo septiků a jímek: Dodržujete ji?

Úvod BlogLegislativa okolo septiků a jímek: Dodržujete ji?

Septik ani jímku bohužel nemůžete realizovat jen tak z minuty na minutu. A to z důvodu, že na jejich výstavbu i provoz se vztahuje několik zákonů a vyhlášek, které je třeba dodržovat. Přečtěte si nejdůležitější zákony týkající se septiků a jímek a vyhněte se přestupkům.

Septik a zákony

Pro realizaci septiku a osazení pískového filtru potřebujete stavební povolení a stejně tak hodláte-li odpadní vodu vypouštět, musíte zažádat vodoprávní úřad o povolení.

 

Septikem se míní vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon č. 254/2001 Sb. Přesná definice tohoto vodního díla zní: „stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“ a najdete ji v § 55, odstavci 1, pod písmenem c.

Vývoz septiku

O novele zákona ošetřujícího vývoz septiku se letos pouze spekulovalo. Jednalo se o zpřísnění podmínek vývozu septiků, konkrétně o to, že by nově každý majitel musel dokladovat vyvážení žumpy do roku 2021. Prozatím však zákon nebyl schválen. I tak je ale dobré si doklad o pravidelném ročním vývozu schovávat pro případnou kontrolu. V žádném případě ale není možné vypouštění septiku na zahradu. Vypouštěním septiku na zahradu byste ohrozili jak sebe, tak i své okolí a navíc by vám hrozila pokuta za znečištění životního prostředí.

Jímky a zákony

Jímka není považována za vodní dílo, jedná se o obecnou stavbu, kterou je potřeba ohlásit stavebnímu úřadu. Požadavky a povinnosti upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., kde jímka spadá pod „podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem“.

Vyhláška o technických požadavcích jímky – stavby

Ještě, než si pořídíte jímku, důkladně se seznamte s technickými parametry, které si bezodtoková nádrž dle zákona nárokuje. Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby musí být žumpy (jímky) vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Jakmile jímka, byť jen mírně, prosakuje, musí majitel nechat odborníky provést zkoušku těsnosti, jinak by se jednalo o přestupek.

Klíčem k úspěchu je kvalitní materiál

U našich jímek dbáme na kvalitní materiál a na jejich výrobu používáme 100% nepropustný polypropylen, který se rovněž postará o dlouhou životnost jímky.

 

Při výstavbě jímky je také dobré myslet dopředu tak, aby bylo v budoucnu možné ji případně napojit na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod.

Zákon o nakládání s povrchovými a odpadními vodami

Když začne žumpa, tedy jímka, přetékat, dopouštíte se rovněž přestupku. Zmínku o odpadních vodách a nakládání s nimi pak najdete v zákoně č. 254/2001 v § 38, odstavci 6.

 

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“

Vypouštění odpadních vod

Ani vypouštění odpadních vod z jímky se neobejde bez patřičného povolení. Všechno, co o povolení potřebujete vědět, se dozvíte v zákoně č. 254/2001 v § 8.


Kam po přečtení článku?

Přečtete si další zajímavé články:

Nebo se podívejte na naše produkty:

Copyright 2015 - 2023 © www.nasejimky.cz