Novinky
NOVĚ NABÍZÍME: přečerpávající šachty

  !!NOVINKA!!         Zajistíme VÁM DODÁNÍ  PŘEČERPÁVAJÍCÍCH ŠACHET společnosti PRESSKAN system, a. s. Tato společnost nabízí:  KOMPLETNÍ REALIZACI TLAKOVÉ KANALIZACE   V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontakovat! Mob.: 605 333 522, 605 315 635

více
Potřebujete pomoc s usazením nádrže?

Nabízíme KOMPLETNÍ SERVIS od A do Z !!!   Od března 2019 Vám usadíme naše nádrže.  Od vybagrování jámy až po napojení na rozvodové potrubí. S námi to máte bez starostí !!!   Pokud se jedná...

více
LETNÍ AKCE

AKCE NA TENTO MĚSÍC:   Kupte nádrž na dešťovou vou, jímku nebo septik za VÝHODNOU CENU, objednejte právě TEĎ za AKČNÍ ceny! AKČNÍ VÝROBKY najdete ZDE RETENČNÍ NÁDRŽE, JÍMKY, SEPTIKY: SAMONOSNÉ, k obetonování, DVOUPLÁŠŤOVÉ      Termín dodání 1 - 2...

více
NOVĚ: DOTACE DEŠŤOVKA - odborný posudek

Chcete si pořídit nádrž na dešťovou vodu? Chcete získat na nádrž příspěvek od státu? AKCE DOTACE „DEŠŤOVKA“ POKRAČUJE!! NOVĚ Vám pomůžeme zajistit posudek pro dotaci „DEŠŤOVKA“ !!! 1) ZDARMA se dozvíte, jestli vůbec na...

více

Legislativa okolo septiků a jímek: Dodržujete ji?

Úvod Blog Legislativa okolo septiků a jímek: Dodržujete ji?

Septik ani jímku bohužel nemůžete realizovat jen tak z minuty na minutu. A to z důvodu, že na jejich výstavbu i provoz se vztahuje několik zákonů a vyhlášek, které je třeba dodržovat. Přečtěte si nejdůležitější zákony týkající se septiků a jímek a vyhněte se přestupkům.

Septik a zákony

Pro realizaci septiku a osazení pískového filtru potřebujete stavební povolení a stejně tak hodláte-li odpadní vodu vypouštět, musíte zažádat vodoprávní úřad o povolení.

 

Septikem se míní vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon č. 254/2001 Sb. Přesná definice tohoto vodního díla zní: „stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“ a najdete ji v § 55, odstavci 1, pod písmenem c.

Vývoz septiku

O novele zákona ošetřujícího vývoz septiku se letos pouze spekulovalo. Jednalo se o zpřísnění podmínek vývozu septiků, konkrétně o to, že vývoz septiku by nově každý majitel musel dokládat až do roku 2021. Prozatím však zákon nebyl schválen. I tak je ale dobré si doklad o pravidelném ročním vývozu schovávat pro případnou kontrolu.

Jímky a zákony

Jímka není považována za vodní dílo, jedná se o obecnou stavbu, kterou je potřeba ohlásit stavebnímu úřadu. Požadavky a povinnosti upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., kde jímka spadá pod „podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem“.

Vyhláška o technických požadavcích jímky – stavby

Ještě, než si pořídíte jímku, důkladně se seznamte s technickými parametry, které si bezodtoková nádrž dle zákona nárokuje. Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby musí být žumpy (jímky) vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Jakmile jímka, byť jen mírně, prosakuje, musí majitel nechat odborníky provést zkoušku těsnosti, jinak by se jednalo o přestupek.

Klíčem k úspěchu je kvalitní materiál

U našich jímek dbáme na kvalitní materiál a na jejich výrobu používáme 100% nepropustný polypropylen, který se rovněž postará o dlouhou životnost jímky.

 

Při výstavbě jímky je také dobré myslet dopředu tak, aby bylo v budoucnu možné ji případně napojit na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod.

Zákon o nakládání s povrchovými a odpadními vodami

Když začne žumpa, tedy jímka, přetékat, dopouštíte se rovněž přestupku. Zmínku o odpadních vodách a nakládání s nimi pak najdete v zákoně č. 254/2001 v § 38, odstavci 6.

 

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“

Vypouštění odpadních vod

Ani vypouštění odpadních vod z jímky se neobejde bez patřičného povolení. Všechno, co o povolení potřebujete vědět, se dozvíte v zákoně č. 254/2001 v § 8.


Přečtete si take:

 

♦ Jak vybrat jímku dle typu podloží

Kolik stojí vývoz jímky a septiku?


Copyright 2015 - 2019 © www.nasejimky.cz