Žumpa

Co je to žumpa?

Žumpa je bezodtoková nádrž, ve které se hromadí odpadní voda z domácnosti. Žumpa se nejčastěji využívá v místech, kde není možné se připojit ke kanalizaci. Z tohoto důvodu se umísťuje k rekreačním objektům, jako jsou chaty nebo chalupy.

Žumpa se vloží pod zem a musí se pravidelně vyvážet. K tomu slouží speciální fekální vozy. Obsah žumpy je potřeba likvidovat v souladu s právními předpisy pro ochranu životního prostředí. Případné vypouštění žumpy „na černo“ přijde majitele nádrže i na 50 000 Kč pokuty. Opakované porušení zákona se dokonce trestá dvojnásobkem.

K vybudování žumpy si musí majitel obstarat stavební povolení. Do hloubky 3 metrů ovšem postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Vzdálenost od studny musí být alespoň 5 metrů, aby nedošlo ke kontaminaci vody fekáliemi.

Pokud potřebujete poradit, rádi Vám pomůžeme.