Septik nebo jímka - jaký je mezi nimi rozdíl?

Jakmile vlastníte nemovitost, stává se pro vás aktuální i otázka odpadních vod. Jednou z velmi častých otázek je, zdali je pro vás vhodnější septik nebo jímka. Je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl? Případně jaký?

Jímka vs septik

Při rozhodování o tom, zdali je pro vás vhodnější žumpa nebo septik hraje roli hned několik faktorů. Septik i jímka jsou oba typy nádrží, které slouží k uchovávání a zpracování odpadních vodOba systémy mají své výhody a jsou vhodné pro různé situace a potřeby.

Výběr mezi odpadní jímkou a septikem závisí na specifických podmínkách, dostupnosti zdrojů a požadavcích na zpracování odpadních vod.

Pojďme se nyní společně podívat na několik faktorů, které byste měli při rozhodování o koupi jímky nebo septiku zvážit. 

Jímce absence kanalizace nevadí

Ačkoliv kanalizaci využívali již staří Římané, v některých českých vesničkách nebo na samotách ji dodnes nepotkáte. Pokud si chcete koupit hájovnu uprostřed lesů, zdědili jste domek po babičce nebo si jen pořizujete víkendovou chatu, může se stát, že v těchto místech kanalizace k dispozici nebude.

V takovém případě můžete na septik zapomenout a začněte se poohlížet spíše po jímce. Jímka neboli žumpa je tvořena jednou velkou nádrží a přítokovou rourou, odtok naopak chybí. Cokoliv do jímky přiteče (např. voda z pračky), to v ní také zůstane. Proto ji musíte nechat pravidelně vyvážet. Pozor na její přetékání - dopustili byste se nedovoleného vypouštění odpadních vod.

Septik šetří finance

Jestliže máte k domu zavedenou kanalizace, můžete si pořídit septik. Nejlepší jsou tříkomorové septiky, protože vám pomohou ušetřit finance za jejich vyvážení. Septiky jsou nádrže opatřené přítokovou a odtokovou rourou, přičemž odtok musí být opatřen filtrem. Čištění v tříkomorovém septiku probíhá třífázově. Jakmile se splašky do septiku dostanou, zůstanou pevné části odpadu v první komoře, kde se postupně rozkládají, a odcházejí se splaškovou vodou do dalších komor septiku. V případě, že je na septik napojen pískový filtr, můžete přečištěnou vodu používat dál jako užitkovou vodu. Septik je proto mnohem výhodnější - zbavíte se díky němu starostem a zbytečným nákladům za vyvážení a ještě k tomu můžete ušetřit na účtech za vodu.

Je nutné si septik nebo jímku pořizovat?

Odpadní vody ze své nemovitosti, ať už vlastníte rodinný domek nebo chatu, jen tak do přírody vypouštět nesmíte. Týká se to všech splašků z kuchyně, koupelny i toalety. Doby, kdy jste umyli nádobí v lavoru a použitou vodu vylili přes plot do kopřiv, už dávno minuly a likvidace odpadních vod je řešena zákonem. Konkrétně se této problematice věnuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, který má za úkol chránit povrchové i podzemní vody.

Proč zákon vůbec odpadní vody řeší?

Zákon se věnuje problematice odpadních vod s cílem zamezit kontaminaci zásob povrchové i podzemní vody. Pokud by vlastníci nemovitostí vypouštěli odpadní vody volně do přírody, mohly by se splašky dostat k hladině spodní vody nebo k vodním rezervoárům a kontaminovat je. A to by znamenalo jak riziko pro zdraví obyvatelstva, tak pro životní prostředí. Pravděpodobně si ještě všichni vzpomeneme na kauzu, při které kvůli kontaminované vodě skončila celá řada obyvatel pražských Dejvic v nemocnicích. Z toho důvodu je nutné, aby byla každá nemovitost vybavena septikem či jímkou.

Kam po přečtení článku?

Mohlo by vás také zajímat:

Nezapomeňte se podívat i na naše produkty: