Slovník pojmů

Žumpa

Co je to žumpa? Žumpa je bezodtoková nádrž, ve které se hromadí odpadní voda z domácnosti. Žumpa se...

Vývoz septiků

Co znamená vývoz septiku? Vyvážet je nutné nejen jímku, ale i septik. Ten má ovšem tu výhodu, že ka...

Vsakovací jímka

Co je to vsakovací jímka? Vsakovací jímka slouží k vsakování dešťové vody na pozemku. Umísťuje se p...

Septik

Co je to septik? Septik je nádrž určená na částečné pročištění odpadních vod z domácnosti. Sep...

Retenční nádrž

Co je to retenční nádrž? Retenční nádrž slouží k zadržení určitého množství dešťové vody. U větších...

Poklop na jímku

Co je to poklop na jímku a k čemu slouží? Poklop na jímku slouží k pohodlnému přístupu dovnitř nádr...

Poklop na septik

Co je to poklop na septik a k čemu slouží? Při výběru poklopu na septik je nutné brát v potaz situa...

Odvětrání septiku

Co to znamená odvětrání septiku? Septiky se v současné době vyrábějí plastové nebo betonové s těsní...

Nádrž na vodu

Co je to nádrž na vodu? Nádrž na vodu je zařízení určené k shromažďování a uchování dešťové vo...

Kalové čerpadlo

Co je to kalové čerpadlo? Kalové čerpadlo slouží k čerpání fekálií, odpadních vod a kalu usazujícíh...