Jak ověřujeme recenze?

Naše recenze bez výjimky přebíráme z Heureka.cz - odkaz na náš profil zde: https://obchody.heureka.cz/nasejimky-cz/recenze/

Na Heureka.cz mohou posílat recenze ověření i neověření lidé. Neověření lidé jsou viditelně označení a jejich recenze neimportujeme. Ke každé recenzi dokážeme přiřadit číslo objednávky.

Naše recenze jsou tedy pravé a my jsme za ně rádi!