Jak často vyvážet septik?

Péče o septik je v mnoha ohledech jednodušší, než je tomu v případě jímky. Pokud však chcete, aby vám septik fungoval správně a dlouho, bez nežádoucího zápachu, je u něj stejně tak důležité dodržovat určitá pravidla.


Proč je nutné septik vyvážet a čistit?

Septik je nutné vyvážet a čistit, protože obvykle má odvod do kanalizace nebo přes filtr do půdy. Částečně přečištěná voda z něj tedy odtéká a může být případně i znovu využívaná jako užitková voda. Proto je nutné, aby se při jeho provozu dodržovaly kanalizační předpisy. I v septiku se usazuje kal, který je třeba vyvážet. Septik je nutné čistit, aby se nepřeplnil a nezpůsoboval v okolí nepříjemný zápach nebo jiné problémy.


Jak často septik vyvážet?

Z hlediska správného a legálního používání je nutné septik jednou až dvakrát do roka nechat vyvézt. Záleží na jeho velikosti a vytíženosti zařízení, ze kterého odpadní vodu odvádí.Potvrzení o vývozu si uschovejte pro případ kontroly. V případě, že vlastník septiku nepředloží požadované doklady, mu může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

Při každém vývozu je nutné ponechat na dně zhruba 15cm vrstvu kalu, aby opět započal správný biologický proces rozkladu. 


Jak vyčistit septik?

Počátečním krokem čištění septiku je předčištění v samotných komorách. Splašková odpadní voda poté prochází zemním pískovým filtrem, aby vyhovovala standardům pro vypouštěníVoda z filtru dosahuje přečištění z 94 – 97 %. Správně provozovaný septik s pískovým filtrem dosahuje podobné kvality čištění jako domácí čističky odpadních vod (ČOV).

Pro urychlení a podpoření přírodního procesu rozkladu v septiku a zabránění nepříjemnému zápachu se doporučují používat tzv. enzymatické a bakteriální přípravky. Na trhu najdete mnoho typů těchto přípravků, od tekutých až po sypké. Důležité je používat je alespoň jednou týdně. Prostředek se aplikuje přes toaletu jako klasický čistící přípravek. Díky svému složení vyčistí odpadní systém a zároveň pomáhá v septiku udržovat přirozenou biologickou rovnováhu.

Abyste dosáhli nejlepšího účinku, vyvarujte se používání agresivních chemických čistících přípravků. Ty totiž tyto prospěšné mikroorganismy zabíjejí a účinek enzymatických přípravků by tak mohl být nulový.

Stále vám nejsou některé věci jasné? Neváhejte se na nás obrátit s vašimi dotazy. Rádi vám poradíme s údržbou i výběrem nového septiku.

Kam po přečtení článku?

Přečtete si další zajímavé články:

Nezapomeňte si prohlédnout také naše produkty: