Vsakovací jímka

Co je to vsakovací jímka?

Vsakovací jímka slouží k vsakování dešťové vody na pozemku. Umísťuje se pod terén a svodem jsou do ní přiváděny buď odpadní vody nebo dešťová voda z okapů.

Vsakovací jímka je vynikajícím řešením pro ty, kteří musí nechat dešťovou vodu na svém pozemku, nebo nemohou odvádět vyčištěnou vodu z čističky přímo do vodoteče.

V ideálním případě je dobré nejprve na základě odborného posudku promyslet, jak velká vsakovací jímka bude na pozemek nejvhodnější.

Pokud potřebujete poradit, rádi Vám pomůžeme.