Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu

Při výběru vhodné velikosti nádrže na dešťovou vodu je důležité zohlednit tyto faktory:

  • Průměrný úhrn srážek ve vaší lokalitě
  • Velikost střešní plochy
  • Velikost zahradní plochy
  • Počet trvale žijících osob v domácnosti (pokud chcete využívat dešťovou vodu i na splachování WC)

Následující obrázek zachycuje průměrný úhrn srážek dle dat ČHMÚ. Podle vaší lokality, vyberte na mapě konkrétní barvu, dle které poté určíte úhrn srážek.

Úhrn srážek dle dat ČHMÚ

Dále je potřeba zohlednit, zdali chcete zachytávanou vodu využívat. Dešťovou vodu je možné využívat pro zalévání zahrady nebo i v domácnosti, například pro splachování toalety.

Výsledná velikost retenční nádrže se odvíjí od výše zmíněných faktorů.

Například pokud žijete v suché oblasti s ročním úhrnem srážek 500 mm a plocha vaší střechy je kolem 100 m2, bude pro vás optimální zvolit objem nádrže na vodu v rozmezí 3000 – 4000 l. Nádrž na dešťovou vodu 3000 l je ideální například pro využití dešťové vody pro zalévání menší zahrady.

Pokud však žijete v lokalitě, kde je roční úhrn srážek kolem 1400 mm a plocha vaší střechy je zhruba 150 m2, doporučujeme vybírat nádrže na vodu z rozmezí 10 000 – 15 000 l. Retenční nádrž 15 m3 je vhodná, pokud chcete odvádět vodu i z pergoly, či jiného přístřešku.

Výsledný objem retenční nádrže by měl být spíše orientační. Z praxe můžeme doporučit, že velikost nádrže je lepší naddimenzovat. V současnosti se stále prodlužují období bez dešťů a s větším objemem nádrže je poté dokážete lépe překonat.