Nádrž na vodu

Co je to nádrž na vodu?

Nádrž na vodu je zařízení určené k shromažďování a uchování dešťové vody, která spadne na střechu nebo jiné plochy budovy. Slouží k využití dešťové vody pro různé účely namísto používání pitné vody.

Dešťová voda, která se zachytí na střeše nebo jiných površích, může být sbírána do nádrže pomocí odtokového systému, a následně je možné ji využít na různé způsoby. Nádrže na dešťovou vodu mohou být umístěny u domů, veřejných budov, průmyslových objektů nebo zemědělských usedlostí.

Nádrže na dešťovou vodu se vyrábí v několika variantách. Dvouplášťové nádrže se hodí do míst s výskytem podzemních vod, písčité nebo jílovité půdy. Nádrže k obetonování využijete v terénu s velkým statickým zatížením nebo do skalnatého podloží. Samonosné nádrže mají velmi nízkou hmotnost a dobře se obsluhují.

Zachytáváním dešťové vody budete efektivně hospodařit se srážkovou vodou, která spadne na váš pozemek. Tu pak následně využijete na zalévání zahrady, mytí automobilu nebo v domácnosti. Snížíte tak spotřebu drahé a cenné pitné vody, kterou můžete používat opravdu jen na pití nebo na vaření. Nádrž na vodu dokáže v domácnosti ušetřit až polovinu finanční nákladů vynaložených na pitnou vodu.

Pokud potřebujete poradit, rádi Vám pomůžeme.