Jímka

Co je to jímka?

Odpadní jímka je nádrž určená ke shromažďování a uchování odpadních vod. Jímka slouží k odvádění a ukládání odpadních látek, které vznikají v domácnostech, průmyslových závodech nebo ve veřejných budovách.

Hlavním účelem odpadní jímky je oddělení tuhých a plovoucích částic od odpadní vody a následná likvidace těchto odpadů. Odpadní jímka také slouží k dočasnému uchování odpadních vod.

Jímka je sice levnější než septik, ale jelikož není napojená na kanalizaci, je potřeba ji častěji vyvážet prostřednictvím fekálního vozu. Protože se jímka nedá napojit na kanalizaci, využívá se hlavně u rekreačních objektů, jakými jsou chaty nebo chalupy.

Usazení odpadní jímky je velmi jednoduché. Není potřeba ani žádné speciální povolení od úřadu. Jak často by se jímka měla vyvážet, záleží na tom, jaký je její objem a kolik lidí obývá domácnost. Platí pravidlo, že čím více osob, tím rychleji bude jímka plná a bude nutné ji vyčistit.

Pokud potřebujete poradit, rádi Vám pomůžeme.